VỀ CHÚNG TÔI

SELab (Software Engineering Laboratory) là Phòng thí nghiệm Công Nghệ Phần Mềm của Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên TP.HCM - thuộc Đại Học Quốc Gia TP.HCM

Nhóm nghiên cứu

Nhóm ESS là nhóm nghiên cứu chính của selab. Hướng nghiên cứu chính của nhóm là hệ thống nhúng (embedded systems), sinh trắc học (biometric)
Là nhóm thực hiện các dịnh vụ của selab. Hướng phát triển chính của nhóm là hệ thống quản lý hệ thống thông tin, hệ thống cung cấp thông tin qua SMS
Cung cấp giải pháp phần mềm trên nền tảng các thiết bị di động trên các hệ điều hành phổ biến như iOS, Android... được biết đến qua các thiết bị iPhone, iPad
Cung cấp các giải pháp phần mềm trên nền tảng mã nguồn mở như Joomla, Wordpress, Drupal, Magento... là các nền tảng phổ biến nhất trên thế giới

Đối tác

  • dribble
  • Sony Ericsson
  • hks
  • themeforest
  • evoque
  • hks
  • joomla