Họp hội đồng nghiệm thu đề tài RFFP

Vào 9 giờ 00 ngày 18/04/2012 tại Sở Khoa học Công nghệ, 244 Điện biên Phủ, Quận 3, Tp.HCM.

Phòng thí nghiệm công nghệ phần mềm họp hội đồng nghiệm thu đề tài NGHIÊN CỨU VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ XÁC THỰC CÁ NHÂN RFFP KẾT HỢP RFID VÀ NHẬN DẠNG VÂN TAY”

Kết quả nghiệm thu đạt loại khá, với tổng số điểm của các thành viên trong hội đồng là 390.

Buổi họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 cùng ngày.