Họp hội đồng nghiệm thu đề tài SMART WAREHOUSE

Vào 14 giờ 00 ngày 11/03/2012 tại Sở Khoa học Công nghệ, 244 Điện biên Phủ, Quận 3, Tp.HCM.

Phòng thí nghiệm công nghệ phần mềm họp hội đồng nghiệm thu đề tài Nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý, điều hành kho thông minh SMART WAREHOUSE dựa trên công nghệ RFID và hệ thống nhúng

Kết quả nghiệm thu đạt loại khá, với tổng số điểm của các thành viên trong hội đồng là 380.

Buổi họp kết thúc 16 giờ 10 cùng ngày.