Họp hội đồng nghiệm thu đề tài H264

Vào 15 giờ 30 ngày 01/04/2011 tại Sở Khoa học Công nghệ, 244 Điện biên Phủ, Quận 3, Tp.HCM.

Phòng Thí nghiệm Công nghệ Phần mềm họp hội đồng nghiệm thu đề tài “XÂY DỰNG ENGINE MÃ NGUỒN MỞ VIDEO H264 TRÊN HỆ THỐNG NHÚNG”

Kết quả nghiệm thu đạt loại khá, với tổng số điểm của các thành viên trong hội đồng là 390.
Buổi họp kết thúc vào lúc 17 giờ 00 cùng ngày.