Miner3D Viewer

Một ActiveX thể hiện vật thể 3 chiều cho trò chơi sử dùng OpenGL

 

Speed Boat

Một trò chơi Android sử dụng bộ gia tốc và la bàn để điểu khiển con tàu

 

Juuvo

Một mạng xã hội dựa trên bộ phận định vị toàn cầu. Bạn có thể tìm bạn gần nơi bạn đang đứng, trao đổi với họ và thấy được họ đang ở đâu...

 

Interactive HTML5 phone demo

Một điện thoại chạy trực tiếp trên web mà người dùng có thể sử dụng thử như một điện thoại thật...

 

Brain Games

 

15 game chạy trên trình duyệt để huấn luyện tư duy