Nghiên cứu phần mềm ứng dụng doanh nghiệp

 GIỚI THIỆU

Là nhóm thực hiện các dịnh vụ của selab. Hướng phát triển chính của nhóm là hệ thống quản lý hệ thống thông tin, hệ thống cung cấp thông tin qua tinh nhắn điện thoại di động. Hỗ trợ và triển khai các giải pháp phần mềm mã nguồn mở. 

HƯỚNG NGHIÊN CỨU 

 • Phần mềm quản lý doanh nghiệp: CRM, DMS, TMS...
 • Phần mềm quản lý kho
 • Phần mềm ứng dụng công nghệ GIS  

THÀNH VIÊN 

 • Trần Phước Tâm - Senior Researcher
 • Trần Phượng Hoàng - Senior Researcher
 • Lê Kim Phượng - Researcher
 • Võ Quang Trọng - Researcher
 • Huỳnh Hữu Lợi - Researcher
 • Huỳnh Hữu Có - Researcher
 • Nguyễn Thanh Bình - Researcher
 • Vũ Thị Huyền Nhung - Researcher
 • Lương Văn Hiệp - Researcher
 • Nguyễn Thanh Sơn - Researcher