Thesis

2019

Medical Image Segmentation and Diagnosis

Tôn Thất Vĩnh, Hoàng Trung Hiếu

Supervisors: Prof. Minh N. Do, Assoc. Prof. Trần Minh Triết

Recognition in Unseen Domains: Domain Generalization and Its Applications

Trương Thành Đạt, Nguyễn Hải Triều

Supervisors: A/Prof. Lưu Khoa, A/Prof. Trần Minh Triết

An Interactive Platform for Moment Retrieval from Activity Visual Lifelog

Lê Nguyên Khang, Nguyễn Diệu Hiền

Supervisors: A/Prof. Trần Minh Triết, Dr. Nguyễn Vinh Tiệp

Smart Interaction with Camera Glasses

Nguyễn Duy Tâm, Nguyễn Lê Hưng

Supervisors: A/Prof. Trần Minh Triết, Dr. Nguyễn Vinh Tiệp

Anomaly Detection in Traffic Surveillance Videos

Nguyễn Khắc Tuấn, Đinh Đạt Thành

Supervisors: A/Prof. Trần Minh Triết, Prof. Minh N. Do

Memorability Evaluation and Manipulation in Visual Data

Huynh Vinh Loc, Tran Le Vu

Supervisor: A/Prof. Trần Minh Triết

Hệ thống tương tác thông minh trong môi trường thực tại mở rộng

Võ Sỹ Liên Thành, Trần Văn Thạch

Supervisors: A/Prof. Trần Minh Triết, Trần Ngọc Đạt Thành

Platform thu thập và phân tích thông tin social media

Phạm Tĩnh Hồng Tấn Tài, Võ Minh Trí

Supervisor: A/Prof. Trần Minh Triết

2018

Nhận dạng và truy vấn đối tượng ba chiều với Ring View và Neural Embedding

Bùi Ngọc Minh, Đỗ Trọng Lễ

Supervisors: A/Prof. Trần Minh Triết, Nguyễn Vinh Tiệp

Phát sinh mô tả cho ảnh với cơ chế Attention trên hình ảnh và tăng cường thông tin khái niệm

Lương Quốc An, Võ Hồ Việt Khoa

Supervisors: A/Prof. Trần Minh Triết, Nguyễn Vinh Tiệp

Pose Guidance for Human Instance Segmentation in Video

Ninh Văn Tú, Lê Tử Khiêm

Supervisors: A/Prof. Trần Minh Triết

A Multi-model Approach for Text to Image Synthesis

Nguyễn Hoàng Mạnh Tiến, Chế Quốc Hữu

Supervisor: A/Prof. Trần Minh Triết

Mô hình quyết định khử nhiễu bóng xương trong chẩn đoán bệnh trên ảnh X-quang phổi

Huỳnh Minh Chương, Nguyễn Trung Hiếu

Supervisor: A/Prof. Trần Minh Triết

Event detection in unconstrained CCTV environment

Nguyễn Trung Kiên

Supervisors: Dr. Phạm Nam Trung, A/Prof. Trần Minh Triết

Tương tác thông minh trong môi trường hỗ trợ tương tác với thực thể (Tangible UI)

Lê Đình Hân, Trần Phước Hiền

Supervisors: Trần Quang Tánh, A/Prof. Trần Minh Triết

Phát triển môi trường thử nghiệm cộng tác ảo

Huỳnh Hanh Thông, Trần Phúc Toàn

Supervisors: Trần Quang Tánh, Đặng Bình Phương

Hệ thống điều khiển thiết bị thông minh

Trần Đình Lâm, Trần Thanh Lâm

Supervisor: A/Prof. Trần Minh Triết

Ứng dụng nhận biết địa điểm phục vụ du lịch

Nguyễn Anh Quốc, Nguyễn Minh Quân

Supervisor: A/Prof. Trần Minh Triết

2017

Tổng hợp và tìm kiếm trên video dựa vào phát hiện và nhận biết mặt người

Nguyễn Thành An, Nguyễn Phát Tài

Supervisors: A/Prof. Trần Minh Triết, Nguyễn Vinh Tiệp

Ứng dụng tương tác và tăng cường tiện ích trên thiết bị di động sử dụng tìm kiếm và phân đoạn hình ảnh

Đinh Quang Hiếu, Nguyễn Phan Mạnh Hùng

Supervisor: A/Prof. Trần Minh Triết

Tương tác tự nhiên trên bề mặt cảm ứng với thiết bị di động và thiết bị ngoại vi

Trương Hồ Thành Công, Nguyễn Hoàng Khánh Duy

Supervisors: A/Prof. Trần Minh Triết, Nguyễn Vinh Tiệp

Hệ thống hỗ trợ thuyết trình với thực tại tăng cường

Trần Chí Hiếu, Trần Tuấn Tú

Supervisor: A/Prof. Trần Minh Triết

Hệ thống hỗ trợ trình diễn trong không gian và bề mặt tương tác

Hoàng Minh Trí, Nguyễn Thanh Trí

Supervisor: A/Prof. Trần Minh Triết

Ứng dụng chia sẻ thông tin và tương tác thực tại tăng cường dựa vào vị trí trên thiết bị di động

Lê Văn Sang, Nguyễn Văn Đạo

Supervisor: A/Prof. Trần Minh Triết

Video Object Segmentation Using Visual Saliency and Optical Flow

Nguyễn Toàn Anh, Trình Xuân Sơn

Supervisor: A/Prof. Trần Minh Triết

Bag-Of-Word Visual Instance Search Utility and Its Applications

Trương Minh Bảo, Phan Văn Thuyên

Supervisor: A/Prof. Trần Minh Triết

Learning Social Relation Traits from Visual Content

Nguyễn Đình Hiếu, Đinh Duy Tùng

Supervisor: A/Prof. Trần Minh Triết

News Clustering and Visualization from Social Media Using Word Embedding, Location, and Entity

Triệu Quốc Lập, Trần Quang Huy

Supervisor: A/Prof. Trần Minh Triết

Visual Object Counting Using Convolutional Neural Networks with Attention Mechanism

Trịnh Hoàng Triều, Nguyễn Phúc Nguyễn

Supervisor: A/Prof. Trần Minh Triết

2016

Phát hiện, nhận biết mặt người và ứng dụng video thông minh trên thiết bị di động

Nguyễn Đình Luận, Lê Quang Định

Supervisors: A/Prof. Trần Minh Triết, Nguyễn Vinh Tiệp

Tương tác đa người dùng trong môi trường thực tại ảo

Trần Ngọc Đạt Thành, Đào Công Tân

Supervisors: A/Prof. Trần Minh Triết, Nguyễn Vinh Tiệp

Giám sát và bảo vệ người dùng ở mức độ hệ thống trên môi trường Linux

Đỗ Ngọc Hải Đăng, Phạm Trần Anh Khoa

Supervisors: A/Prof. Trần Minh Triết, Dr. Nguyễn Sơn Hoàng Quốc

Hệ thống hỗ trợ tập luyện thể dục với thiết bị di động và đồng hồ thông minh

Lê Trần Lộc, Nguyễn Thành Đạt

Supervisors: A/Prof. Trần Minh Triết, Lương Vĩ Minh

Hệ thống quản lý định danh theo vị trí và ngăn ngừa thất thoát thông tin

Trần Anh Duy, Đinh Lê Mạnh Duy

Supervisors: A/Prof. Trần Minh Triết, Trương Toàn Thịnh

Hệ thống hỗ trợ thuyết trình với thực tại tăng cường và tương tác tự nhiên

Nguyễn Hữu Hải, Nguyễn Văn Hòa

Supervisors: A/Prof. Trần Minh Triết, Nguyễn Vinh Tiệp

Hệ thống hỗ trợ tập luyện thể dục và chia sẻ trải nghiệm với thiết bị di động và đồng hồ thông minh

Nguyễn Văn Hậu, Trương Thị Ánh Hồng

Supervisors: A/Prof. Trần Minh Triết, Lương Vĩ Minh

Xây dựng thử nghiệm môi trường tương tác với thiết bị thông minh

Hà Tấn Sang, Nguyễn Vũ Như Long

Supervisors: A/Prof. Trần Minh Triết, Hứa Lê Thanh Vy

Semi-Dense Visual Odometry with Multi Reference Frames for Monocular Camera

Lê Yên Thanh, Phạm Minh Thái

Supervisor: A/Prof. Trần Minh Triết

Augmented Reality Interaction with Object Segmentation

Trần Bá Hữu, Tô Hữu Quân

Supervisor: A/Prof. Trần Minh Triết

3D Object Retrieval with Bag-of-Words

Nguyễn Hải Đăng, Phạm Việt Khôi

Supervisor: A/Prof. Trần Minh Triết

3D Virtual Collaborative Environment and Applications

Nguyễn Hải Khánh, Nguyễn Minh Tú

Supervisor: A/Prof. Trần Minh Triết

2015

Chứng thực với thiết bị di động cho môi trường tương tác thông minh

Phan Dương Tiển, Nguyễn Minh Phúc

Supervisors: A/Prof. Trần Minh Triết, Trương Toàn Thịnh

Môi trường thực tại ảo với tương tác tự nhiên

Võ Lâm Khánh Duy, Nguyễn Xuân Giềng

Supervisors: A/Prof. Trần Minh Triết, Nguyễn Vinh Tiệp

Giải pháp phần mềm bảo vệ chống thất thoát dữ liệu trên máy tính cá nhân

Đỗ Trung Đức, Trần Quốc Tâm

Supervisors: A/Prof. Trần Minh Triết, Lương Vĩ Minh

User Authentication with Facial Features Using Convolutional Neural Networks for Smart Interactive Environment

Đàm Nguyễn Trọng Nhân

Supervisors: A/Prof. Trần Minh Triết

Smart Interactive Applications With Image Understanding Using Convolutional Neural Network

Phạm Đức Minh, Nguyễn Võ Phúc Thịnh

Supervisor: A/Prof. Trần Minh Triết

Smart Tourist Guide with Landmark Understanding by Visual Instance Search

Thân Thành An, Nguyễn Minh Đức

Supervisor: A/Prof. Trần Minh Triết

2014

Môi trường phần mềm hỗ trợ tương tác thông minh trong không gian 3 chiều

Trần Quang Tánh, Nguyễn Minh Sang

Supervisors: Prof. Wolfgang Stuerzlinger, Dr. Trần Minh Triết

Xử lý bóng đổ của các đối tượng di chuyển trong camera giám sát

Trần Công Nguyên

Supervisors: Prof. Nicolas Saunier, Dr. Trần Minh Triết

Phát triển framework cho ứng dụng tương tác thông minh bằng nét vẽ

Trần Gia Lạc, Lê Minh Trí Tuệ

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Nguyễn Vinh Tiệp

Nghiên cứu và phát triển giải pháp truyền dữ liệu trong nhà dựa vào âm thanh

Huỳnh Lê Thái Dương, Đỗ Đức Trường Thọ

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Đặng Bình Phương

Smart Interactive System With Image Understanding

Đinh Hải Nguyên, Nguyễn Quang Nhật

Supervisor: Dr. Trần Minh Triết

Image Classification with Convolutional Neural Network Using Drop Out Technique

Trịnh Hữu Đức, Trần Thanh Toàn

Supervisor: Dr. Trần Minh Triết

Nghiên cứu và phát triển framework game 3D với Three.js

Võ Quang Danh, Hàng Nguyên Đạt

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Nguyễn Đức Huy

Hệ thống hỗ trợ giảng dạy với thực tại tăng cường

Trần Minh Khoa, Nguyễn Quốc Trình

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Lương Vĩ Minh

Hệ thống quảng cáo trên thiết bị di động với thực tại tăng cường

Đào Ngọc Quang Anh, Dương Vũ Đức Hiển

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Lương Vĩ Minh

Hệ thống thiết kế và trình diễn bài học trên Web với HTML5

Nguyễn Nhật Quang, Nguyễn Ngọc An

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Lương Vĩ Minh

Nghiên cứu và phát triển game đa nền tảng với LUA Script và Gideros Mobile

Huỳnh Quốc Hiền, Nguyễn Hữu Minh

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Nguyễn Khắc Huy

2013

Phát triển framework cho ứng dụng tương tác thông minh với thông tin 3 chiều

Trương Thái Châu, Nguyễn Huỳnh Duy Hưng

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết

Nghiên cứu và xây dựng hệ thống tương tác thông minh sử dụng thông tin hình ảnh

Trương Đại Dương, Nguyễn Ngọc Châu Sang

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Nguyễn Vinh Tiệp

Phát triển hệ thống thiết kế và tương tác với thực tại tăng cường trên thiết bị di động với Vuforia

Nguyễn Hoàng Hải, Bùi Minh Thuận

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Nguyễn Vinh Tiệp

Hệ thống sách tương tác trên thiết bị di động với HTML5

Đoàn Hồng Thái, Phan Anh Tuấn

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Đặng Bình Phương

Ứng dụng thực tại tăng cường và tương tác tự nhiên trong phát triển bảo tàng ảo

Mã Văn Kim Khánh, Nguyễn Trọng Khoa

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Nguyễn Vinh Tiệp

Phát triển framework game 3D với Panda3D

Trần Thanh Thiện, Trần Hoàng Thịnh

Supervisor: Dr. Trần Minh Triết

Phát triển hệ thống nhật ký cá nhân và làm việc nhóm trên thiết bị di động

Nguyễn Đức Cang, Nguyễn Thị Hải

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Trần Duy Quang

Phát triển hệ thống quản lý tổ chức sự kiện

Nguyễn Hồng Ngọc

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Đặng Bình Phương

Developing Smart Environments With Visual Information and Augmented Reality

Đinh Quang Huy, Phan Thanh Hải

Supervisor: Dr. Trần Minh Triết

Online Model - Driven IDE to Design GUIs for Cross - Platform Mobile Applications

Diệp Chí Kiên, Trần Quỳnh Như

Supervisor: Dr. Trần Minh Triết

Lifebox - A Cloud Service For Work

Reporting and Issue Discussion

Nguyễn Mạnh Quốc Anh

Supervisor: Dr. Trần Minh Triết

Developing An Online System To Provide Prices, Promotions, And Deals Extracted From Websites

Trần Đức Bảo, Nguyễn Minh Hoàng

Supervisors: Lương Vĩ Minh, Dr. Trần Minh Triết

Phát triển game thể loại xây dựng với DirectX

Hà Thanh Bình, Vũ Văn Long

Supervisor: Dr. Trần Minh Triết

Hệ thống tạo animation từ hành động trong không gian ba chiều ghi nhận từ thế giới thực

Nguyễn Quang Bình, Trần Minh Tuấn

Supervisors: Lương Vĩ Minh, Dr. Trần Minh Triết

Hệ thống tiện ích quản lý định danh với thiết bị di động

Trịnh Bá Ân, Nguyễn Thiện Khiêm

Supervisor: Dr. Trần Minh Triết, Trương Toàn Thịnh

Hệ thống dịch vụ địa điểm trên thiết bị di động

Thach Thái Huy, Triệu Thị Thúy Huỳnh

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Trương Toàn Thịnh

2012

Nghiên cứu và phát triển một số hệ thống tương tác thông minh với thực tại tăng cường

Bùi Quốc Minh, Lê Trung Nghĩa

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Nguyễn Vinh Tiệp

Phân loại văn bản dựa trên mô hình kết hợp giữa nội dung và thông tin liên kết giữa các văn bản

Lê Đỗ Hoàng Nam

Supervisors: Dr. Trần Thái Sơn, Dr. Trần Minh Triết

Nghiên cứu và phát triển framework game 3D trên nền tảng HTML5

Bùi Trần Mạnh Hiếu, Nguyễn Công Thành

Supervisors: Nguyễn Đức Huy, Lương Vĩ Minh, Dr. Trần Minh Triết

Hệ thống thiết kế cảnh 3D với bề mặt tương tác sử dụng Kinect

Lê Phú Khánh, Tô Ứng Vũ

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Nguyễn Vinh Tiệp

Phát triển hệ thống phần mềm thiết kế và trình diễn cảnh 3D

Trần Trọng Khiêm, Trần Thiện Văn

Supervisors: Đặng Bình Phương, Dr. Trần Minh Triết

Hệ thống hỗ trợ giao thông và chia sẻ thông tin địa điểm trên thiết bị di động khả định vị

Tô Gia Diệu, Dư Nguyễn Anh Huy

Supervisors: Đặng Bình Phương, Dr. Trần Minh Triết

Phát triển hệ thống phần mềm ghi nhận và biên tập vật thể 3D

Thái Việt Khoa, Huỳnh Duy Khoa

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Nguyễn Khắc Huy

Xử lý song song với Hadoop và ứng dụng

Nguyễn Hải Minh

Supervisors: Lương Vĩ Minh, Dr. Trần Minh Triết

Hệ thống cung cấp thông tin sản phẩm trên thiết bị di động khả định vị

Lâm Quang Thiện, Đỗ Đặng Minh

Supervisors: Đặng Bình Phương, Dr. Trần Minh Triết

Tích hợp ngữ nghĩa vào văn bản và ứng dụng

Võ Minh Đức, Lưu Tuệ Hảo

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Lương Vĩ Minh

Natural User Interface For Smart Environments

Lê Hoàng Ân, Mạc Cự Khôi Nguyên, Phạm Trường An

Supervisor: Dr. Trần Minh Triết

Studying English By Reading News Using Sencha Touch Framework

Hoàng Thành Đức, Đỗ Ngọc Dũng

Supervisor: Dr. Trần Minh Triết

Phát triển thử nghiệm game 3D với hiệu ứng thị giác

Đặng Hoàng Đức Hiệp, Đoàn Minh Uẩn

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Nguyễn Khắc Huy

Hệ thống thiết kế và trình chiếu video tương tác

Lê Hoàng Bảo Anh, Hà Trần Quang Vinh

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Đặng Bình Phương

Hệ thống hỗ trợ giao thông và dịch vụ địa điểm với thực tại tăng cường trên Android

Phan Trường Nhật, Nguyễn Hoài Thương

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Ngô Ngọc Đăng Khoa

2011

Hệ thống framework để phát triển ứng dụng với bảng tương tác thông minh

Lê Anh Dũng, Đàm Quỳnh Giang

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Nguyễn Vinh Tiệp

Hệ thống thiết kế và trình diễn bảo tàng nghệ thuật ảo

Huỳnh Thảo Hạnh Duy, Lê Quang Thảo

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Nguyễn Vinh Tiệp

Hướng dẫn du lịch với thông tin media tăng cường

Lê Anh Khoa, Huỳnh Lâm Linh

Supervisor: Dr. Trần Minh Triết

Phát triển thử nghiệm hệ thống mạng xã hội 3D với công nghệ Web3D

Trần Xuân Tiến, Nguyễn Bá Huy

Supervisors: Lương Vĩ Minh, Nguyễn Đức Huy

Hệ thống tương tác với bề mặt cảm ứng dùng tín hiệu hồng ngoại

Lê Khánh Duy, Nguyễn Đức Trung

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Nguyễn Vinh Tiệp

Hệ thống ghi nhận và biên tập hành động trong không gian 3 chiều

Nguyễn Huỳnh, Vũ Quốc Tuấn Anh

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết

Hệ thống thiết kế và trình diễn cảnh 3 chiều

Nguyễn Hoàng Minh, Trương Ngọc Tuấn

Supervisor: Dr. Trần Minh Triết

Hệ thống ghi nhận và tái tạo cử động của gương mặt

Vòng Sĩ Kịt, Võ Thành Phúc

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Nguyễn Khắc Huy

Xây dựng công cụ chuyển đổi mô hình UML sang dạng đồ thị đầu vào của 1 hệ thống chuyển đổi mô hình

Võ Tấn Thuận, Ngô Chánh Đức

Supervisors: Dr. Trần Hạnh Nhi, Dr. Trần Minh Triết

Định vị và quản lý xe thông qua điện thoại di động

Đoàn Thiên Phúc, Ngô Nhựt Thái

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Vũ Thị Mỹ Hằng

Light-weighted Facial Motion Capture Using Active Appearance Model

Phạm Đức Thịnh

Supervisor: Dr. Trần Minh Triết

An Interactive Framework for software development with Kinect

Trần Gia Phong, Võ Minh Quân

Supervisor: Dr. Trần Minh Triết

Context - Sensitive Mobile Identity Management System

Võ Minh Huy, Võ Nguyên Khang

Supervisor: Dr. Trần Minh Triết

Designer and Presenter for Media - Augmented Printed Material with Mobile Devices

Nguyễn Khánh Thuận, Phạm Ngọc Trúc

Supervisor: Dr. Trần Minh Triết

Phát triển game với hiệu ứng vật lý và tương tác bằng Kinect

Nguyễn Trúc Lâm, Nguyễn Tấn Đạt

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Nguyễn Khắc Huy

Phát triển hệ thống thiết kế và trình diễn video tăng cường multimedia

Nguyễn Tiến, Mai Thị Minh Trang

Supervisors: Đặng Bình Phương, Dr. Trần Minh Triết

Phát triển kỹ thuật tương tác trên công nghệ Silverlight 4.0 và xây dựng ứng dụng minh họa.

Đặng Thị Thu Duyên, Lê Đặng Như Thủy

Supervisors: Nguyễn Đức Huy, Dr. Trần Minh Triết

2010

Nghiên cứu và phát triển thử nghiệm một số phương pháp tương tác với máy tính sử dụng thị giác máy tính

Vũ Tuấn Hưng, Nguyễn Vinh Tiệp, Huỳnh Quốc Trí

Supervisor: Dr. Trần Minh Triết

Nghiên cứu và phát triển hệ thống rút trích ontology từ web

Nguyễn Hoàn, Hoàng Xuân Thảo

Supervisor: Dr. Trần Minh Triết

Nghiên cứu và xây dựng thử nghiệm hệ thống quản lý định danh với lưu trữ định danh trên thiết bị di động

Đỗ Huy Hoàng, Phan Duy Hùng

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Nguyễn Sơn Hoàng Quốc

Nghiên cứu và cải tiến hệ thống quản lý định danh dựa trên Open ID sử dụng thiết bị di động và lan truyền truy vấn định danh

Nguyễn Tiến Huy, Nguyễn Hồng Bửu Long

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Nguyễn Sơn Hoàng Quốc

Nghiên cứu và phát trỉên hệ thống kiểm soát và quản lý việc khai thác dịch vụ web

Phan Vũ Liêm, Phạm Ngọc Phú

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Nguyễn Sơn Hoàng Quốc

Nghiên cứu và phát triển thử nghiệm game 3D trên XNA

Nguyễn Đức Hoàng, Nguyễn Đức Linh Giang

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Nguyễn Khắc Huy

Nghiên cứu và xây dựng thử nghiệm dịch vụ hình ảnh trên môi trường Android

Võ Quang Việt, Lê Văn Vang

Supervisor: Dr. Trần Minh Triết

Nghiên cứu và phát triển hệ thống xây dựng ứng dụng RIA (Rich Internet Application) từ các hệ thống website đã có

Phạm Quốc Huy, Trần Phương Hải, Phan Nguyễn Vũ Hoàng, Thi Diệu Hớn

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Nguyễn Huy Khánh, Nguyễn Đức Huy

Developpement d’un Outil D’aide À L'implementation D'interface D'utilisateur À Multiplateforme Pour Les Applications Sur Les Dispositifs Mobiles

Tôn Thất Minh Tú, Nguyễn Thanh Xuân

Supervisors: Dr. Trần Hạnh Nhi, Dr. Trần Minh Triết

Nghiên cứu và phát triển hệ thống xây dựng ứng dụng RIA (Rich Internet Application) từ các hệ thống website đã có

Phạm Quốc Huy, Trần Phương Hải, Phan Nguyễn Vũ Hoàng, Thi Diệu Hớn

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Nguyễn Huy Khánh, Nguyễn Đức Huy

Phát triển hệ thống thiết kế và trình diễn ứng dụng thực tại tăng cường

Nguyễn Tiến Hưng, Nguyễn Thị Hồng Thuận

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Nguyễn Vinh Tiệp

Nghiên cứu và phát triển ứng dụng Game3D với OGRE3D

Lâm Cao Viên, Lê Thị Như Nguyên

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Nguyễn Khắc Huy

Phát triển hệ thống quản lý định danh và thông tin cá nhân với thiết bị di động trên môi trường BADA

Nguyễn Hoàng Anh, Võ Trọng Thư

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Nguyễn Sơn Hoàng Quốc

Phát triển hệ thống tiện ích và dịch vụ hình ảnh cho điện thoại di động trên môi trường BADA

Huỳnh Trực Hưng, Nguyễn Hà Cẩm Thư

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Mai Anh Tuấn

Phát triển hệ thống thiết kế và trình diễn ảnh 2 chiều trong không gian 3 chiều

Trương Thanh Nhật Huy, Lê Hoàng Phúc

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Ngô Ngọc Đăng Khoa

Phát triển ứng dụng bảo mật thông tin trên môi trường Android

Châu Minh Thư, Trần Mộng Tuyền

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Lương Vĩ Minh

Phát triển Game3D với Unity trên môi trường Android

Tất Tuấn Phong, Hoàng Phương

Supervisors: Dr. Trần Minh Triết, Trần Duy Quang